Hazırlayanlar; Prof Dr Nurettin Demir, Prof Dr Şadan Gökovalı
İrenbe Yayınları
496 sayfa
Yayın: Mayıs 2007
Kitabın özü, amacı kitabın sunuş bölümünde şu şekilde ifade ediliyor; Bir İmece Ürünü olan “Veli Lök’e Anılı Armağan” kitabı yurtiçi ve yurt dışı 75 bilim adamının anı, anı- bilimsel yazı ya da bilimsel yazılardan oluşuyor.
Türkiye ve İzmir’de yaşanan son 75 yıla ait olayların bir özeti olan Veli Lök öz geçmişinin de yer aldığı kitabın sunuş kısmında “ Bu ülkede Veli Lök’ler çok kolay yetişmiyor.
Geriye dönüp baktığımızda bir bölümüne bizim de tanık olduğumuz o onurlu yaşamının, irili ufaklı pek çok derelerin, çayların yanında coşkulu nehirlerin de yarattığı bir engin deniz olduğunu görürüz. Aile, arkadaş, doğa, çevre, müzik ve yaşam sevgisiyle şırıl şırıl akan çağlayanların yanında gürül gürül akan nehirlerden oluşmuştur bu deniz. Bu denizin nehirlerinin,İlki, Meslek sevgisi, araştırmacı kimliği ve 40 yılı aşan öğretim üyeliği yanında Ortopedi, Travmatoloji ve Spor Hekimliği bilimlerinin gelişmesine, yücelmesine sağladığı bilimsel ve sosyal katkıları,
İkincisi, Onurlu ve ilkeli tavrı ile uğradığı haksızlıklar, baskılar karşısında bir kez bile başını eğmeden, en yüce değer olan hak ve adalet arayışını sonuna dek sürdürmesi,
Üçüncüsü, Türkiye’nin      demokratikleşme, çağdaşlaşma yolundaki çabaları,
Dördüncüsü, Türkiye’de ve Dünya’da acı çeken insanların ve insanlığın acısını dindirecek, insan haklarının yerleşmesi için cesaretle verdiği mücadeleler,
Beşincisi, Hastaları ve diğer tüm ilişkilerinde nezaketi, saygıyı ve zarafeti, sevgi buketi içinde sunabilmesidir. Bu buketi bir arada tutan sabır ve vakurlu cesareti de kurdelenin sağlam ilmiğindedir.
İşte bu dere ve nehirlerin oluşturduğu engin denizde, din, dil, ırk, cinsiyet ayırımı yapmaksızın, yandaş ya da karşıt demeden herkese her yolcuya doğru yolu göstermeye devam eden deniz fenerine, çoban yıldızına, bir grup Veli Lök sevdalısı olarak, bir şeyler yapmak istedik.
Başarının doruklarında dolaşan bir bilim adamına, İnsan Hakları savunucusuna sunulacak en uygun ne olabilir? O’nun için bir “Armağan” hazırlamaktı bizim amacımız. Bu düşüncemizin evrensel uygulaması, anılı bilgisel yazılardan oluşan kitap veya o kişinin bilim dalıyla ilgili bilimsel toplantı düzenlemektir…
Elinizdeki kitabı okuyunca göreceksiniz, Veli Lök hâlâ bir şeyler öğretiyor bize; Ortopedi ve Travmatoloji bilimine ışık tutuyor. Özellikle hekimlik mesleğinin başında olan, Tıp öğrencilerine, genç hekimlere, İnsan hakları alanında çalışanlara ve haktan yana olanlara çok şeyler katacağı kanısındayız.”  demektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir