ANA SAYFA
HAKKIMDA
HABERLER
BASIN AÇIKLAMALARI
FAALİYETLER
YASAMA FAALİYETLERİ
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MOBİL
ANA SAYFA  / Basın Açıklamaları

“Sezeryanın Azaltılması için Ebelerin Etkinliğini Arttırın, Özlük Haklarını İyileştirin”


“Sezeryanın Azaltılması için Ebelerin Etkinliğini Arttırın, Özlük Haklarını İyileştirin”

CHP Sağlık Sistemi, Hastaneler ile Hasta ve Engelli Haklarını İzleme ve İnceleme Komisyonu 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ile ilgili basın toplantısı yaptı.

Arkadaşına Gönder Yazı boyutunu büyütmek için       

CHP Sağlık Sistemi, Hastaneler ile Hasta ve Engelli Haklarını İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanı Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir ve komisyon üyeleri Kayseri Milletvekili Dr. Çetin Arık, İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara ve Bursa Milletvekilleri Dr. Ceyhun İrgil ve Ecz. Erkan Aydın 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ile ilgili basın toplantısı yaptı.

 

Değerli Basın Mensupları,

Bugün 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü.

Ebelik insanlığın varoluşu ile başlayan, en eski ve işlev yönünden en önemli dünyanın ilk bütüncül mesleğidir.

Sözün özü ilk amatör ve profesyonel meslektir.

Anne-çocuk sağlığı hizmetlerini yürüten ebeler, hastanelerde ve birinci basamak sağlık hizmetleri alanında önemli bir yere sahiptir. Doğum öncesi, doğum esnasında ve doğum sonrasında hizmetler veren, 0-6 yaş grubu çocukların beslenme ve aşılamalarını yapan önemli bir sağlık çalışanıdır.

Bu sebeple de tüm dünyada aile sağlığını korumak ve yükseltmek için ebelik mesleği, yüklendiği misyon itibariyle vazgeçilmez meslekler arasındadır.

Ancak ülkemizde ebelere hak ettikleri değer verilmediği gibi,  birçok sorunla da boğuşmaktadırlar.

Anne ve bebek sağlığı için yürüttükleri çalışmalarla ilk sağlık hizmetini sunan ebelerimiz ne yazık ki hak ettikleri değeri görmemektedir.

Bugün Türkiye’de 53 bin 427 ebe aktif olarak çalışmaktadır.

Türkiye’de 100 bin kişiye düşen ebe sayısı 252 kişidir. AB ülkelerinde ise 100 bin kişiye düşen ebe sayısı ortalama 836’dır.

Yani Türkiye’de çalışan ebeler AB ülkelerine göre 4 kat daha yoğun çalışmaktadır.

İş ve gelir güvencesizliği, yoğun  nöbetler, angarya, fiziksel ve sözlü şiddet, düşük ücret ve riskli çalışma koşulları, performans ve emekliliğe yansımayan ek ödemeler en önemli sorunları arasındadır.

Sağlık alanında pek çok kuruluş ve STK çeşitli araştırmalara yapmaktadır. Bu çalışmalar son 10 yılda sağlıkta dönüşüm sisteminin sağlık sistemini nasıl çökerttiğini ortaya koymaktadır.

 

Bu çalışmalardan birisi olan Türk Sağlık-Sen tarafından 2014 yılında 1295 ebe ile yapılan ankete göre;

 • Ebelerin %70’i fiziksel ya da sözlü şiddete uğruyor,

 • %78’i kurum amirleri veya çalışma arkadaşları tarafından mobbinge maruz kalıyor,

 • %38’i çalışma hayatlarında amir baskısından, %25’i de iş güvencesi yüzünde büyük endişe duyuyor,

 • Yine ABD’de yapılan bir araştırma da sağlık emekçilerinin şiddete uğrama riskinin diğer alanlarda çalışanlardan 16 kat fazla olduğuna dikkat çekiyor. Öyle ki sağlık emekçileri gardiyanlar ve polislerden daha fazla şiddete maruz kalıyorlar. 14 Mayıs 2012 ile 9 Mart 2015 arasındaki Beyaz Kod verilerine göre günde en az 31 sağlık çalışanı şiddete uğruyor. Başvurularda fiziksel şiddet oranı %35’e çıktı. Sağlık alanında en çok şiddete maruz kalanlar ise ebeler, hemşireler ve yardımcı sağlık çalışanlarıdır.

 

Yine aynı ankete göre;

 • %75’i ücretlerinin yetersiz olduğunu belirtiyor,

 • %43,86’sı mesleğinden memnun olmadığını ifade ediyor.

 • %26’sı 60 saatin üzerinde çalışıyor,

 • %13’ü 40 saatin üzerinde aylık nöbet tutuyor.

 

Ebelerin uzun saatler çalıştığı, koşullarının yeterince iyi olmadığı ve personel, ekipman eksikliği nedeniyle zorlandıkları belirtiliyor.

Sağlık alanında yaklaşık 250 bin kadar taşeron işçi çalışmakta ve birçok ebe vekil hemşire ya da 4/C’li olarak meslek dışı alanlarda, taşeron ve güvencesiz bir biçimde istihdam edilmektedir.  

Nöbet saatlerinin uzunluğu, kreş hizmetlerinin yetersizliği de en önemli sorunlarının başında geliyor. Ailelerine yeterince vakit ayıramıyorlar.

Bunun yanında 7 gün 24 saat hizmet veren ebeler, tüm sağlık emekçileri gibi depresyon, anksiyete bozuklukları, tükenmişlik sendromu ve fiziksel sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Özellikle ameliyathanelerde çalışanlarda kas iskelet sistemi bozuklukları sık olarak rastlanan hastalıklar arasındadır.

Ve en önemlisi ebe ve hemşirelerin %75’i Sağlık Bakanlığının kendi sorunlarıyla ilgilenmediğini düşünüyor.

 

Ebelerin talepleri şunlardır:

 • Öncelikli olarak ebelerin görev, yetki ve sorumlulukları aldıkları eğitimlere uygun bir şekilde düzenlenmelidir.

 • Öncelikle aile danışmanlığı sertifika programı başta olmak üzere, diğer özellikli birimlerin sertifika programlarına da katılma hakkı verilmelidir.

 • Doğum sürecinde ebelerimiz birçok malpraktis davaları ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle özellikli birimlerde ve yoğun alanlarda 24 saat kesintisiz hizmet veren ve tıbbi hataya çok yatkın olan ebelerimizin de zorunlu tıbbi mali sigorta kapsamına alınması gereklidir.

 • Şiddete karşı hukuki yardım ve avukat desteği sağlanmalıdır.

 • Uzman ebelerimizin görev, yetki ve sorumlulukları oluşturulmalıdır.

 • Aldıkları eğitimin içeriğinin daha uygun olması nedeniyle, birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinde ve Aile hekimliklerinde istihdamda ebelere öncelik verilmelidir.

 • Kadınların üretkenlik sürecinden itibaren ve yeni doğan bebeklerin yakından takibinin yapılabilmesi için ebelerin birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinde istihdamı sağlanmalıdır. Bu şekilde anne ve bebek ölümlerinin önüne geçilmesi sağlanacaktır.

 • Kadın ve aile sağlığı ve nüfus planlamasının sağlanması için ebelerin etkin ve yetkin çalışmaları sağlanmalıdır.

 • Döner sermayeden ebelere verilen pay oranı yaptıkları işin önemi nedeniyle artırılmalıdır.

 • Profesyonel bir meslek grubunu temsil eden ebelerimize aldığı eğitimlerden dolayı, hem hastanelerde hem de diğer alanlarda normal doğum sürecinde öncelik verilmeli, gelişecek herhangi bir komplikasyon durumunda doktorlar duruma müdahil olmalıdır. Normal doğumlarda ebeler daha çok yetkilendirilmelidir. Bu durum onların kendilerini mesleki anlamda geliştirmelerine ve alanlarında daha uzman olmalarına katkı sağlayacaktır.

 • Ebelik mesleğinin önemi hatırlatılmalı, ikinci plana atılmamalı, ebelerin branşlaşmasına olanak verilmelidir.

 • Birçok ebe meslek dışı alanlarda vekil hemşire olarak çalıştırılmaktadır. Ebelerin meslek dışı çalıştırılmalarının önüne geçilmelidir.

 • Özellikle taşrada ebelerin eğitimi konusuna özel önem verilmeli ve kendilerini mesleki anlamda geliştirmelerine imkan sağlanmalıdır.

 • Doğurgan nüfus başına düşen ebe sayısı arttırılmalı, personel açığı güvenceli-kadrolu istihdam ile giderilmelidir.

 • Ebeler angarya ile yüz yüze bırakılmamalıdır.

 • Ebelik ağır ve tehlikeli iş kapsamına alınmalı, ebeler de adil bir biçimde fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmalıdır.

 • Özellikle sağlık çalışanlarının olduğu işyerlerinde 24 saat açık kreş hizmeti verilmelidir.

 

Anne ve bebek ölümlerinin ve sezeryanın azaltılması için ebelere etkinliği arttırılmalı ve ebelerimize insana yaraşır bir iş için özlük hakları verilmelidir.

 

Fedakârlıkla çalışan ebelerimizin verdikleri hizmetlerinin karşılığı sorunlar yumağı olmamalıdır.

Özveriyle hizmet veren bütün ebelerimize teşekkür ediyor, 5 Mayıs Ebeler Gününü kutluyoruz. Sorunlarının takipçisi ve sorunların çözümü için yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz.

Teşekkür ederiz.

 

CHP Sağlık Sistemi, Hastaneler ile Hasta ve Engelli Haklarını İnceleme ve İzleme Komisyonu-05.05.2016

 
Haber : Haber Merkezi
Bu Haber 1707 defa okundu
 Paylaş
 
Anahtar Kelimeler :

İlgili Haber
“Muğla’yı Ortak Akılla Yönetelim, Birlik İçinde Büyütelim” sloganıyla Muğla CHP il ..
Muğla Milletvekili Prof.Dr. Nurettin Demir : Muğla , Marmaris, Dalaman ..
CHP Sağlık Komisyonu hükümetin uygulama ve söylemleriyle toplumsal şiddeti arttırdığını, sağlık ..
İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi görüntüleme ünitesi özelleştirmek isteniyor. ..
“Olağanüstü Hal Kanununa dayandırılarak Kanun Hükmünde Kararnameler” ile Askeri Okulların Kapatılması”
CHP Sağlık Sistemi, Hastaneler ile Hasta ve Engelli Haklarını İzleme ve ..
Demir Kültür ve Turizm Bakanına “Sayın Bakan Turizmin helalini haramını bilmem ..
CHP Sağlık Sistemi, Hastaneler ile Hasta ve Engelli Haklarını İnceleme ve ..
@nurettin_demir
Foto Galeri
CHP Muğla Milletvekili Demir: “Hükümeti Kurdurmayanlardan Hesabı Bu Millet Soracak”
İzlenme : 6618
Demir: “Ülkemize Barış ve Huzur Önce Türkiye Diyenlerle Gelecek”
İzlenme : 5298
“Turizmimiz Yeniden Gözde Sektör Olacak”
İzlenme : 5295
CHP Muğla Milletvekili Demir: “Önce Türkiye Diyerek CHPde Birleşen Tüm Hemşerilerimi Yürekten Kutlu
İzlenme : 5265
Çok Okunanlar
BUGÜN BU HAFTA BU AY

 

 

 

 • Adres : Muğla Sıtkı Koçman Ünv. Tıp Fakultesi Dekanlığı Kat 1/108
  Telefon : +90 (252) 211 10 00  
  Faks : +90 (252) 211 13 45
 • E-Posta : nurettindemir@mu.edu.tr

Copyright ©  nurettindemir.com