ANA SAYFA
HAKKIMDA
HABERLER
BASIN AÇIKLAMALARI
FAALİYETLER
YASAMA FAALİYETLERİ
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MOBİL
ANA SAYFA  / Basın Açıklamaları

DOĞASINA SAHİP ÇIKAN GERİŞ HALKININ YANINDAYIZ


DOĞASINA SAHİP ÇIKAN GERİŞ HALKININ YANINDAYIZ

Bugün; toprağına, doğasına, tarihine, yaşam alanına sahip çıkan Bodrumlu hemşehrilerimizin bu konuda yürüttükleri mücadeleye destek için buradayız.

Arkadaşına Gönder Yazı boyutunu büyütmek için       

BASINA VE KAMUOYUNA

DOĞASINA SAHİP ÇIKAN GERİŞ HALKININ YANINDAYIZ

Değerli Basın Mensupları,

Bugün; toprağına, doğasına, tarihine, yaşam alanına sahip çıkan Bodrumlu hemşehrilerimizin bu konuda yürüttükleri mücadeleye destek için buradayız.

Öncelikle belirtmek isterim ki;

Cumhuriyet Halk Partisi ülkemizin gelişmesi, kalkınması için gerekli olan enerjinin üretimine karşı değildir. Enerji elbette üretilecektir. Enerjide dışarıya, hatta az sayıda ülkeye yüksek oranlarda ne kadar bağımlı olduğumuzu şu kısa süre önce Rusya ile yaşadığımız dış politika krizinde tüm toplumumuz takip etti, gördü.

Zengin enerji potansiyelimizi kullanarak kendi enerjimizi kendi kaynaklarımızdan üretmek CHP enerji politikasının temelini oluşturmaktadır.

Ancak CHP doğanın, tarihin, sit alanlarının, akarsularımızın, yaşam alanlarımızın katledilerek enerji üretilmesini doğru bulmuyor. Enerji yatırımlarının yapılacağı yerlerde alınacak kararda yöre insanlarımızın katılımının ve onay vermiş olmasının şart olduğunu düşünüyoruz.

Kısa vadede rant yaratma amaçlı, halk yararına olmayan, yöre halkı tarafından onaylanmayan enerji projelerini doğru bulmuyoruz.

Şimdi burada, Geriş Köyünde halkın istemediği bir proje inatla hayata geçirilmeye çalışılıyor.

Halkımız yaşam alanlarını korumaya çalışıyor. Kimden korumaya çalışıyor. Devletten. Normal de bu koruma görevi devletin olması gerekirken, bizim ülkemizde halk tarihini, doğasını, çevresini devletten koruyor.

Bir de burada yatırımcı var. İstenmeyen bu yatırımı her şeye rağmen bir an önce yapmak istiyor. Doğası gereği kısa vadede kar elde etmeye odaklanmış bu yatırımcı ile devlet el ele vermiş, bu güzelim turizm cennetine bu kötülüğü yapma peşinde.

Ülkemizde rüzgâr potansiyeli yüksek, yatırıma uygun dünya kadar yer var. Oralarda bu yatırımı yapmak yerine bu ülkenin gözbebeği turizm merkezinde istenmeyen bu yatırımdaki ısrarı doğrusu çok manidar buluyoruz. 

Burada, bu süreçte bir de garabet yaşandı. Anayasamızda yer alan hukuk devleti ilkesi yok sayıldı. Zaten AKP her uygulamasında ülkemizi hukuk devleti ilkesinden biraz daha uzaklaştırıyor. Olağanüstü koşullarda, yani savaş koşullarında başvurulması gereken ‘acele kamulaştırma kararı’ alınarak istenmeyen projeye yol verilmek istendi.

 Ne oldu? Ülke bir savaşa girdi de bizim mi haberimiz olmadı!

Neyse ki hukuku arkadan dolaşmayı amaçlayan bu kararın yürütmesi Danıştay tarafından durduruldu.

Ama bu karar işi durdurmaya yetmedi. Bir takım yerlerin korumasına güvenen yatırımcı bir an önce hukuksuz bir şekilde inşaata başlamak istiyor.

Bodrumlular buna karşı çıkıyor. Belediye, Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası bu yatırımın yanlış olduğunu düşünüyor ve bunu da açıklıyor.

Belediye inşaatı mühürlüyor ama yatırımcı firma belediyenin bu işlemini tanımayacağını açıklıyor. Zeytin ağaçlarından zeytin toplamaya giden vatandaşlarımıza bile firma izin vermiyor.

Değerli Basın Mensupları

Hemşehrilerimizin verdiği bu hukuk mücadelesini hukukçu arkadaşlarımız açıklıyorlar. Verilen bu mücadele amacına ulaşmış ve istenmeyen bu yatırımın önüne geçilmiştir.

Şimdi idareye düşen bu kararların gereğini acilen yerine getirmektedir. 1. Derece arkeolojik SİT alanları, 1. Derece doğal SİT alanları ve Kentsel SİT alanlarının tarumar edilmesi önlenmelidir.

Her gün halkı tehdit eden, hukuku hiçe sayan bu firmanın da gerekli işlemlerin yapılarak alandan uzaklaştırılması, alanın gerçek sahiplerine iadesinin yapılmasının sağlanması gerekmektedir.

Tekrar belirtmekte yarar görüyorum.

Çevreyle ve toplumla uyumsuz, yerel paydaşların karşı çıktığı projeleri biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak doğru bulmuyoruz.

 Verimli tarım arazilerinde, ormanlarda, zeytinliklerde, balık üreme havzalarında ve SİT alanlarında enerji santrali kurulmasını da doğru bulmuyoruz.

Biz yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerjimizi üretmenin doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda rüzgar enerjisi de bizim değerlendirmemiz gereken önemli bir kaynaktır. Elbette değerlendirilecektir. Ama bu her şeye rağmen istediğimiz yerde rüzgar enerjisi santrali kurabileceğimiz anlamına gelmiyor.

Siz değerli kamuoyunun bilgilenmesi açısından süreç hakkında bilgi notumuz ektedir:

Geriş Rüzgar Enerji Santrali Projesi Süreci Bilgi Notu

2009 yılı

·       Projenin bu ilk haline dair elimizde fazla bir bilgi ve evrak olmamakla birlikte Yalıkavak, Ortakent-Yahşi ve Gümüşlük Beldeleri sınırları içinde kalan İnlikaya, Karakuzu ve Geriş Mevkii’lerinde 18 MW kurulu gücünde Rüzgar Enerji Santrali kurulması için Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nezdinde başvurular yapıldığı kurul kararlarından bilinmektedir. 

·       Santral sahası alanına ilişkin arkeolojik ve kültürel mirasımızın tespiti ve tescili 2015 yılı sonuna kadar da devam etmiştir.

 

2011 yılı

·       1.438.000 milyon m2 büyüklüğündeki santral sahası alanında 12 adet türbinden oluşan 11,2 MWe kapasiteli GERİŞ RES için Mülga Muğla İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından 21.10.2011 tarih ve “V.675” karar no’lu “ÇED Gerekli Değildir” belgesi düzenlenmiştir.

 

2012 yılı

·       EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurlu) tarafından 01.02.2012 tarihinde EÜ/3680-3/2232 Lisans Numaralı Üretim Lisansı düzenlenmiştir.

2014 yılı

·       EPDK’ nın 03.01.2014 tarih ve 305 sayılı Başkanlık Olur’u ile Üretim Lisansı tadil edilmiş, 1 adet türbin ilave edilerek toplam türbin sayısı 13 adet olarak onaylanmıştır.

·       Bu tadilata istinaden ÇED Yönetmeliği uyarınca yeniden Proje tanıtım dosyası hazırlanmış ve Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce 06.05.2014 tarihinde “ÇED Gerekli Değildir.” kararı düzenlenmiştir.

·       09.08.2014 tarih ve 29083 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2014/6628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile proje alanındaki özel mülklerin bir bölümüne ilişkin Acele Kamulaştırma Kararı verilmiştir.

·       Yatırımcı firmanın Proje finansmanı için ihtiyaç duyduğu yurtdışı kaynaklı kredilere yönelik sertifikasyon çalışmaları sırasında yapılması zorunlu olan “halkın katılımı toplantısı” vesilesiyle 2014 yılının eylül ayında yöre halkı, yerel yönetimler ve meslek odalarının Geriş RES projesinden haberi olmuştur.

·       Geriş Rüzgar Enerji Santrali 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave + Değişiklikleri” 2 ayrı parça halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı iki farklı genel müdürlük tarafından ayrı tarihlerde; 06.11.2014 ve 02.12.2014 tarihlerinde onaylanmıştır.

 

2015 yılı

·       Projeye karşı Bodrum Yarımadası Çevre Koruma Platformu Kurulmuş ve yöre halkının hukuk mücadelesi başlamıştır. Platform üyesi yöre halkı tarafından;

 

o   Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ÇED Gerekli Değildir kararının;

o   Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan İmar Planlarının;

o   EPDK tarafından 01.02.2012 tarihinde düzenlenen EÜ/3680-3/2232 Lisans Numaralı Üretim Lisansının;

o   Acele Kamulaştırma Kararına ilişkin 09.08.2014 tarih ve 29083 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2014/6628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının iptali için Danıştay ve Bölge İdare Mahkemelerinde 4 ayrı dava açılmıştır.

 

·       TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu ve TMMOB Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan İmar Planlarına karşı dava açılmıştır.

·       Bodrum Belediye Başkanlığı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan İmar Planlarına karşı dava açılmıştır.

·       Acele Kamulaştırma Kararına ilişkin 09.08.2014 tarih ve 29083 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2014/6628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının iptali için açılan davaya Danıştay 6. Dairesince 2015 Mart ayında Yürütmeyi Durdurma Kararı verilmiştir.

·       Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yapılan inceleme neticesinde yatırımcı şirket tarafından ÇED Gerekli Değildir kararına esas proje tanıtım dosyasında ve İmar Planlarında dayanak olarak sunulan Geriş RES Ornitolojik Ekolojik Değerlendirme Raporu’nun, raporu hazırlayan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü (Antalya Sanayi Teknolojileri Yazılımı AR-GE Danışmanlık Çevre ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.) ve hazırlayan kişilerin (Prof. Dr. Ali ERDOĞAN (Ornitolog), Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yavuz (Zoolog), Yrd. Doç. Dr. İ.Gökhan DENİZ (Botanik Uzmanı), M. Süleyman KAÇAR (Peyzaj ve Yaban Hayatı Uzmanı)) yetkisi aşımı gerekçesiyle, geçersiz olduğu 24.06.2015 tarihinde tebliğ edilmiştir.

·       Kamulaştırmaya ilişkin yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen ve ayrıca inşaat ruhsatı veya izni bulunmaksızın yatırımcı şirket tarafından projenin inşasına başlanılmıştır.

·       Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ÇED Gerekli Değildir kararının iptali için açılan davaya Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından 2015 Aralık ayında Yürütmeyi Durdurma Kararı verilmiştir.

·        Ayrıca nazım ve uygulama imar planlarına açılan davalarda yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

 
Haber : Nurettin Demir
Bu Haber 1149 defa okundu
 Paylaş
 
Anahtar Kelimeler :

İlgili Haber
“Muğla’yı Ortak Akılla Yönetelim, Birlik İçinde Büyütelim” sloganıyla Muğla CHP il ..
Muğla Milletvekili Prof.Dr. Nurettin Demir : Muğla , Marmaris, Dalaman ..
CHP Sağlık Komisyonu hükümetin uygulama ve söylemleriyle toplumsal şiddeti arttırdığını, sağlık ..
İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi görüntüleme ünitesi özelleştirmek isteniyor. ..
“Olağanüstü Hal Kanununa dayandırılarak Kanun Hükmünde Kararnameler” ile Askeri Okulların Kapatılması”
CHP Sağlık Sistemi, Hastaneler ile Hasta ve Engelli Haklarını İzleme ve ..
Demir Kültür ve Turizm Bakanına “Sayın Bakan Turizmin helalini haramını bilmem ..
CHP Sağlık Sistemi, Hastaneler ile Hasta ve Engelli Haklarını İnceleme ve ..
@nurettin_demir
Foto Galeri
CHP Muğla Milletvekili Demir: “Hükümeti Kurdurmayanlardan Hesabı Bu Millet Soracak”
İzlenme : 3743
Demir: “Ülkemize Barış ve Huzur Önce Türkiye Diyenlerle Gelecek”
İzlenme : 3351
“Turizmimiz Yeniden Gözde Sektör Olacak”
İzlenme : 3344
CHP Muğla Milletvekili Demir: “Önce Türkiye Diyerek CHPde Birleşen Tüm Hemşerilerimi Yürekten Kutlu
İzlenme : 3111
Çok Okunanlar
BUGÜN BU HAFTA BU AY

 

 

 

  • Adres : Muğla Sıtkı Koçman Ünv. Tıp Fakultesi Dekanlığı Kat 1/108
    Telefon : +90 (252) 211 10 00  
    Faks : +90 (252) 211 13 45
  • E-Posta : nurettindemir@mu.edu.tr

Copyright ©  nurettindemir.com